Regulamin forum:

1. Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usługi przez www.region.info.pl, polegającej na umożliwieniu swoim użytkownikom bezpłatnego uczestnictwa na forum, będącym miejscem wymiany opinii na temat wszystkich tematów, które interesują użytkowników.

2. Dostęp do forum portalu www.region.info.pl mają wszyscy użytkownicy Internetu.

3. Użytkownik, który umieści swoją opinię w Forum Dyskusyjnym www.region.info.pl jest traktowany jak uczestnik forum.

4. Każdy użytkownik portalu www.region.info.pl ma możliwość zakładania nowych tematów na forum.

5. Przy publikacji treści zamieszczonej przez niezarejestrowanego uczestnika, portal www.region.info.pl zastrzega sobie prawo do publikowania fragmentu adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu www.region.info.pl podczas jej zamieszczania.

6. Uczestnicy forum internetowego www.region.info.pl publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. www.region.info.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach www.region.info.pl

Zgodnie z art. 14 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną administrator danych w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia (np. od prokuratury bądź policji) lub uzyskania z innego źródła wiarygodnej wiadomości (np. od samych forumowiczów) o bezprawnym charakterze danych lub związanych z nimi działalności zobowiązany jest niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych. W praktyce odbywa się to przez usunięcie lub zablokowanie postu.

a. Zawiadomienie moderatora forum o naruszeniu prawa przez jego użytkowników powinno zawierać konkretne wskazanie treści wpisu naruszającego prawo, z podaniem dnia i dokładnej godziny publikacji oraz nazwy użytkownika – autora wpisu na forum. Stosowne zawiadomienie powinno zostać skierowane na adres e-mail: redakcja@region.info.pl

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników www.region.info.pl treści:
a. propagujących piractwo (zawierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem, itp.);
b. stanowiących przekaz reklamowy.

Opublikowanie postu zawierającego takie treści powoduje usunięcie postu przez administratora portalu www.region.info.pl lub skreślenie z listy użytkowników.

8. Administrator portalu www.region.info.pl zastrzega sobie prawo do przeredagowywania dowolnych fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. W szczególnych wypadkach moderator portalu zastrzega sobie możliwość ich usuwania.

9. www.region.info.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia forum portalu w każdym momencie. Wpisy obniżające poziom niniejszego forum nie będą akceptowane przez moderatora. W przypadku złamania regulaminu forum post zostanie zablokowany lub w efekcie usunięty.

10. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. www.region.info.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

11. Każdy użytkownik korzystający z forum portalu www.region.info.pl swoim wpisem wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.