Wydawca: 
Mirosław Brzezowski
tel: 506 400 835
e-mail: redakcja@region.info.pl

Redaktor naczelny:
Mirosław Brzezowski
e-mail: naczelny@region.info.pl

Dziennikarze:
Paweł Hetnał
tel: 784 381 198
e-mail: redakcja@region.info.pl

Reklama:
e-mail: redakcja@region.info.pl