Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Wilamowice podjęto uchwałę dotyczącą zmiany budżetu na 2019 rok. Wydatki nieznacznie, ale jednak przekroczą 100 milionów złotych.
To dla nas historyczne wydarzenie, bo jeszcze takimi środkami miasto nie dysponowało – mówi zastępca burmistrza miasta Stanisław Gawlik. – Poprawkę przyjęliśmy z uwagi na dotację urzędową, ją otrzymaliśmy w kwocie prawie pięciu milionów złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 i 2013 roku. Dzięki temu odnowimy zniszczoną przez powódź drogę w Dankowicach oraz obiekt sportowo-rekreacyjny w Starej Wsi. Sami nie bylibyśmy w stanie tych inwestycji zrealizować – dodaje.
To nie jedyne inwestycje, które wkrótce rozpoczną się na terenie gminy. Powiat Bielski realizować będzie dwie inwestycje drogowe, z których ta w Hecznarowicach (ulica Krakowska) ma bardzo ważne znaczenie dla regionu.
Podczas sesji sprawozdanie złożył komendant Policji, w którym nie stwierdził wzrostu przestępstw i wykroczeń w porównaniu z poprzednimi latami. Zmiany zachodzą za to w służbie Ochotniczych Straży Pożarnych, których na terenie miasta i gminy działa aż pięć. Coraz mniejsza, na szczęście, jest liczba interwencji związanych z pożarami, zwiększa się za to ilość innych spraw, głównie drogowych, z którymi radzić sobie muszą strażacy (połamane drzewa, lokalne podtopienia itp). Na szczęście w każdej z OSP jest doskonały, nowoczesny sprzęt, który w znacznym stopniu ułatwia realizację zadań, choć nigdy żaden sprzęt nie zastąpi wiedzy i doświadczenia konkretnego strażaka.