Wójt Gminy Buczkowice, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonał wyboru następujących ofert do realizacji zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska” otrzymało 12 tysięcy złotych na realizację zadania: Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach, Parafia Rzymsko-Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach na II etap budowy „Pomnik bohaterów walk o niepodległość Rzeczypospolitej” 20 tysięcy, a Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”w Buczkowicach „U stryka z kympek” – 8 tysięcy.