Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna podpisał porozumienie dotyczące wejścia strefy w Międzyrzeczu Dolnym w struktury Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wcześniej zgodę na to wydały Rada Gminy Jasienica i zarząd KSSE.

Dlaczego to tak ważne wydarzenie? Otóż to wzmocnienie potencjału jasienickiej strefy, gdyż inwestorzy, przedsiębiorcy będą mogli korzystać z przysługujących im ulg, zwłaszcza podatkowych. Jasienickie grunty w strefie zyskały w momencie podpisania umowy na wartości o kilka procent, także na transakcji zyskała gmina. Dodatkowo w gminie Jasienica liczą na nowych inwestorów, a więc większe wpływy do budżetu, więcej atrakcyjnych miejsc pracy, co wpływa na rozwój regionu.

P/Region