Niezwykle szybki przebieg miała IV sesja Rady Gminy Kozy. Wszystkie uchwały “przeszły” jednogłośnie, a rozpatrywano ich aż osiem.

Te najważniejsze to zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 648 tysięcy złotych na realizacje programu wymiany pieców. Było to spowodowane koniecznością realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kozy, zaciągnięcie pożyczki wymagało zmiany uchwały dotyczącej budżetu gminy na 2019 rok. Bez sprzeciwu przyjęto także uchwały w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych, w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy oraz w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe w gminie Kozy.

Oprócz głosowań dyskutowano także nad inwestycjami. Kierownik referatu Zamówień Publicznych Beata Fecko poinformowała o rozstrzygnietym przetargu na przebudowę ulicy Beskidzkiej za kwotę prawie czterech milionów złotych oraz o planowanym wkrótce zakończeniu przetargu na budowę kanalizacji, który formalnie ma zakończyć się za kilka tygodni, a w kwietniu ma odbyć się symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod tą inwestycję.

Sprawozdanie złożył także Komendant OSP Kozy Sławomir Kasperek. Poinformował, że w 2018 roku jego jednostka odnotowała 97 zdarzeń, w tym 21 pożarów oraz 56 zdarzeń innych głównie na drogach. Zaznaczył także, że coraz mniejsza liczba osób garnie się do służby w OSP, ostatnio chęć zgłosiło zaledwie dziewięć osób. Liczba zadań stojących przed strażakami zaś systematycznie rośnie i wzywani są oni zarówno do ratowania zwierzęcia topiącego się w rzece, a także jako asysta przy wejściu Policji do mieszkań i domów.

P?region