Od tygodnia zastępcą wójta gminy Porąbka jest Bogusław Wawak. Ma 42 lata, pochodzi z Kobiernic. Jest absolwentem Politechniki śląskiej w Gliwicach. W pracy samorządowej ma doświadczenie, gdyż pracował w Urzędzie Gminy Czernichów na stanowisku referenta do spraw gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Tymi tez sprawami, choć nie tylko, zajmować się będzie na nowym stanowisku. Bogusław Wawak jest też strażackim ochotnikiem i to od ćwierćwiecza, był też prezesem OSP.