Było ich wielu, jednych mamy świeżo w pamięci, inni żyją w zapomnieniu, a jeszcze innych odwiedzamy raz w roku na cmentarzu. Łączy ich jedno, związani są z Bielskiem-Biała i dostarczyli nam wielu wzruszeń podczas igrzysk olimpijskich.

Radny Maksymilian Pryga wpadł na pomysł, by uczcić tych najwybitniejszych specjalnymi tablicami, które jeszcze w tym roku, dodajmy roku 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zlokalizowane będą na Bulwarach Straceńskich. Na apel radnego wszystkie środowiska polityczne zareagowały pozytywnie i zapewne jesienią, podczas ostatnich promyków ciepłego słońca, podczas spacerów przypomnimy sobie ile radości dawali nam tacy sportowcy jak: Marian Kasprzyk, Stefan Hula czy Zbigniew Pietrzykowski.

P/Region