W miniona sobotę odbyło się walne zebranie w OSP Porąbka Wielka Puszcza, które otworzył prezes Jacek Fabia. Podczas zebrania strażacy podsumowali 2018 rok, który ogólnie mówiąc był dla strażaków udany.

Na zebraniu wójt gminy Porąbka Paweł Zemanek, prezes gminny OSP Czesław Bułka, komendant gminny OSP Kazimierz Galuszka oraz radni pogratulowali strażakom nowego samochodu. Prezent zacny, choć w tej branży najlepiej, gdyby na sygnale wyjeżdżał jak najrzadziej.