Dołożenie 3 mln zł na przebudowę drogi z Ligoty do Międzyrzecza na wniosek wójta Janusza Pierzyny przegłosowali radni podczas sesji w czwartek 28 lutego.

Dofinansowanie pozwoli właścicielowi drogi – Powiatowi Bielskiemu – starania o dofinansowanie tej ważnej arterii. Chodzi o drogę z Ligoty w gminie Czechowice-Dziedzice do skrzyżowania z drogą z Międzyrzecza Górnego do Rudzicy. Droga przebiega obok Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej i łączy się z inną ważną trasą – od ronda w Mazańcowicach do stadionu w Międzyrzeczu Dolnym. Na tym skrzyżowaniu również powstanie rondo, a odcinek o długości blisko 200 m wzdłuż ogrodzenia stadionu do mostu na rzece także zostanie przebudowany. Całość obejmie odcinek 3,3 km, w tym 2,1 km po stronie gminy Jasienica, ma kosztować łącznie ok. 11,5 mln zł z tego Powiat Bielski ma szansę otrzymać 3 mln zł dofinansowania, tyle samo przekaże również Gmina Jasienica. – Zachęcam władze powiatowe, aby już teraz przeprowadziły przetarg, co może obniżyć koszty – wyjaśniał radnym wójt Janusz Pierzyna.

Radni przegłosowali również pozytywnie wniosek wójta o zakup za 350 tys. zł działki o powierzchni ponad 1,4 ha. Grunt pomiędzy ul. Szkolną i Nad Potokiem w Jasienicy oddziela od terenu szkoły rzeka Jasionka, jego nabycie pozwoli na realizację zadań własnych gminy. Gmina Jasienica dołoży też 50 tys. zł do zakupu terenowego samochodu dla Komisariatu Policji w Jasienicy, całość ma kosztować ok. 150 tys. zł.

Wójt poinformował, że rozpoczął się tegoroczny cykl zebrań wiejskich. W tym roku ma on szczególny charakter, bowiem po wyborach samorządowych również w sołectwach trzeba przeprowadzić wybory do Rad Sołeckich i na stanowisko Sołtysa. W Roztropicach, gdzie odbyło się pierwsze z zebrań wiejskich w gminie Jasienica, ponownie Sołtysem została wybrana Barbara Sadlik. Zebrania w pozostałych 13 sołectwach potrwają przez cały marzec do 9 kwietnia.

Doszło też do kolejnego spotkania wójta Janusza Pierzyny z prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Januszem Michałkiem. Przypomnijmy, zostało ustalone, że Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna wejdzie w skład Katowickiej SSE, wójt wyjaśnia, że dopracowywane są ostatnie szczegóły. Zależy mu bowiem, aby w JNSE Katowicka Strefa wybudowała gazoport (ma do tego uprawnienia), sama finansując inwestycję. Sieć gazowa pozwoliłaby podnieść wartość działek w strefie jasienickiej, a inwestującym firmom umożliwiłaby skorzystanie z tej formy energii.

Mówiąc o mniejszych inwestycjach wójt wskazał na przyznanie Jasienicy blisko 90-procentowego dofinansowania do budowy tężni solankowej, jaka ma powstać na terenach Drzewiarza w konkursach transgranicznych do 30 tys. euro. Zapowiedział też składanie wniosków na kolejne tego typu realizacje, jakie do 130 tys. zł można pozyskać z puli Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”.

 

 

źródło: UG Jasienica