Śląski Związek Piłki Nożnej na obiektach Rekordu Bielsko-Biała organizuje kurs UEFA C w futsalu. Organizatorzy planują 4 zjazdy w terminach:22-24.03.2019, 26-28.04.2019, 31.05-02.06.2019r+ kursokonferencja, 07-09.06.2019 – egzaminy. Wśród wykładowców znajdą się: Andrea Bucciol, Andrzej Szłapa, Błażej Korczyński, Klaudiusz Hirsch i Piotr Szymura.
Wymogi dotyczące przyjęcia na kurs: zaświadczenia z sądu KRK, świadectwo ukończenia szkoły średniej, zdjęcie na platformie PZPN24, oświadczenie antykorupcyjne wygenerowane z systemu PZPN24, zaświadczenie lekarskie i kurs pierwszej pomocy. Ukończenie kursy UEFA C jest wymagane, by rozpocząć naukę na wyższe stopnie, które uprawniają do prowadzenia drużyn na wyższych szczeblach.
Zgłoszenia, email grzegorzmorkis@onet.pl.
P/Region