Prawda jest taka, że Bielsko było miastem zamieszkałym u swego zarania w większości przez mniejszość niemiecką i żydowską. Sytuacja ta zmieniła się po II wojnie światowej, ale tradycje zostały, utwierdzone przez austriackiego zaborcę. Jeśli szukamy ośrodków, gdzie jest wielu protestantów to Bielsko, Cieszyn i okolice są do tego dobrym miejscem
21 stycznia 2019 roku 24 lektorów odczytało w Bielsku-Białej Trzecią Księgę Machabejską, jedną z najmniej znanych Ksiąg Starego Testamentu, nawiązującą do historii bohaterskich Machabeuszy. Księga ta opisuje prześladowania Żydów w Aleksandrii za panowania Ptolemeusza IV Filopatora. Wspólna lektura Trzeciej Księgi Machabejskiej była rodzajem otwarcia ekumenicznego dla tych, którzy wyróżniają się przez własną liturgię, ale także poprzez posiadanie wśród ksiąg biblijnych tej jednej, nieznanej pozostałym kościołom chrześcijańskim.”

Słowo Boże czytali duchowni i świeccy, przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich. Uroczystość rozpoczęli biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej Roman Pindel oraz ksiądz radca Waldemar Szajthauer, reprezentujący Diecezję Cieszyńską Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego. – Pamiętajcie o częstym czytaniu Pisma Świętego – zwykł mawiać św. Jan Paweł II. I z tym przesłaniem zgodzić się muszą wszyscy Chrześcijanie.

 

P/Region