415 tysięcy złotych przeznaczył czechowicki samorząd na wsparcie klubów i organizacji sportowych w 2019 roku. Kluby wnioskowały o kwotę 20 procent wyższą.

Kwotę ponad 220 tysięcy złotych otrzymał wielosekcyjny MKS Czechowice-Dziedzice, którego reprezentanci grają w ligach centralnych i startują w międzynarodowych zawodach. Miejsko Robotniczy Klub Sportowy wsparto dotacją w wysokości 110 tysięcy złotych. KS Judo otrzymało 11 tysięcy, LKS Ligota 22, LKS Sokół Zabrzeg 27, natomiast UKS Rotuz Bronów 22 tysiące.

 

P/Region