W Bielskim Centrum Kultury po raz 26. zostały przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki. Prezydent Jarosław Klimaszewski podziękował laureatom i ich mecenasom za promowania miasta i regionu w kraju i za granicami.

Nagrodzeni zostali; pianistka i kompozytorka Katarzyna Pietrzko i aktor Teatru Lalek Banialuka Eugeniusz Jachym. Prezydent wręczył dyplomy; “Książnicy Beskidzkiej”, “Centro Italiano di Cultura i Biblioteka Pedagogiczna w Bielsku-Białej. Specjalne dyplomy otrzymali; Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej oraz Zespół Aktorów Spektaklu Tuwim.

Nominacje za szczególne osiągnięcia kulturalne w 2018 roku otrzymali; muzyk Krzysztof Maciejowski, działacz na rzecz ochrony pamięci polskich Żydów Dariusz Gajny, kuratorzy wystawy “Niepodległa. Od Czytelni Polskiej do RP” Marek Matlak i Jacek Proszyk, Leszek Pollak, działacz społeczny Stanisław Biłka, krytyk sztuki Agata Smalcerz oraz artysta Tadeusz Moskała.

Fot UM Bielsko-Biała

P/Region