Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, Wpłynęło 56 ofert opiewających na ponad milion złotych, miejscowy ratusz przeznaczył na cele społeczne 597 tysięcy.

Rzecz jasna istnieje możliwość dotacji na cele społeczne z rezerwy budżetowej, z funduszów antyalkoholowych oraz ze środków na promocje i w sytuacjach nagłych. Najwięcej funduszy przeznaczonych zostało na wspieranie kultury fizycznej, innymi słowy na wsparcie na rzecz klubów sportowych, które na środkach miejskich opierają swoje budżety, a sporo klubów już potrzebuje środków, bo trwa sezon startowy (dyscypliny zimowe, lekkoatletyka w hali, sporty halowe). a turystykę i wypoczynek dzieci i młodzieży przeznaczony ponad 133 tysiące złotych, 90 tysięcy na wspieranie osób niepełnosprawnych.

W zakresie ochrony zdrowia i ratownictwo przyjęto jeden wniosek – dla Polskiego Czerwonego Krzyża w kwocie 25 tysięcy złotych. W zakresie kultury największe wsparcie, w kwocie ponad 9 tysięcy złotych otrzymała Fundacja im. Adama Krzanowskiego, na organizację aktywnego wypoczynku największa dotacja trafi do ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czechowice-Dziedzice (19 500 zł), Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza otrzyma 5500 zł, zaś spośród klubów sportowych najwięcej przypadło UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice, która otrzyma 43 tysiące złotych.

 

P/Region