Wójt Gminy Wilkowice podał do publicznej wiadomości wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki wsparciu w łącznej kwocie 60 tysięcy złotych wiele podmiotów będzie mogło realizować zadania, które są niezwykle potrzebne, angażują lokalną społeczność i dają powody do dumy z wyników działań, niejednokrotnie stając się reklamą gminy.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra otrzymało dofinansowanie do trzech zgłoszonych imprez w kwocie 9 tysięcy złotych, niewiele mnie, bo nieco ponad 7 tysięcy Stowarzyszenie Razem dla Wilkowic. Ochotnicza Straż Pożarna dwa dwa projekty otrzymała około 12 tysięcy złotych, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja będzie dysponować kwotą 6500 złotych, Związek Podhalan w Polsce otrzymał 8 tysięcy. Kilka organizacji otrzymało wsparcie w niższych kwotach.

 

 

P/Region