138 osób urodziło się w minionym roku w Kozach, w związek małżeński wstąpiło 130 mieszkańców, zaś zmarło 117 osób. Na koniec 2018 roku gmina Kozy liczyła 12 941 mieszkańców, w tym 6 213 mężczyzn i 6 728 kobiet (w 2017r. – 12 902 mieszkańców). 22 pary małżeńskie otrzymały nadane przez Prezydenta specjalne medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Jak sytuacja wygląda na tle innych miejscowości? Kozy wyraźnie zawyżają średnią w województwie śląskim, w którym w 2018 roku był najmniejszy przyrost naturalny, rzecz jasna liczony procentowo. A przecież przed laty śląska metropolia była pod tym względem liderem. Dlatego Kozy są liderem, dla porównania w całej gminie Wilamowice zameldowanych jest 17 313 mieszkańców, w Bystrej liczba spadła poniżej 4 tysięcy. Dlatego cieszy fakt, że Kozy stały się sławne w całej Polsce, a jeszcze bardziej to, że w tej miejscowości panuje tyle… miłości.

 

P/Region