Oprócz noworocznych życzeń radni na sesji przyjęli budżet na 2019 r. przygotowany przez wójta gminy Jasienica Janusza Pierzynę. Wójt wręczył też doroczne nagrody Rudolfowi Budnemu oraz Januszowi Kobzie z zespołu Dudoski.

Stało się już tradycją, że na ostatniej sesji w roku Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna wręcza nagrody za zasługi, a także osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. W tym roku pierwszym z nagrodzonych został Rudolf Budny, filantrop i działacz społeczny z Rudzicy, który w sposób szczególny wspiera działalność zwłaszcza sportowej młodzieży. Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, Rudolf Budny był w tym roku nominowanym do nagrody im. ks. Londzina, jego wieloletnia działalność charytatywna zasługuje również na nagrodę ze strony Gminy Jasienica. Nagrodę wójt wręczył także na ręce Janusza Kobzy, założyciela i kierownika artystycznego zespołu „Dudoski”, który w tym roku obchodził 35-lecie istnienia.

Radni przyjęli nowe stawki opłaty za wywóz śmieci. Zgodnie z prawem cały system gospodarowania odpadami musi się bilansować. Przepisy wprowadzone w związku z ustawą mówią o tym, że gminy nie mogą dopłacać do odbioru śmieci. To więc z opłat bezpośrednio od mieszkańców utrzymywana jest gminna gospodarka odpadami.

Co roku wzrastają koszty, przede wszystkim opłat za przyjmowanie odpadów i ich zagospodarowanie, na co Gmina Jasienica nie ma wpływu. Szacunki przed dwoma laty przewidywały odbiór śmieci z terenu gminy Jasienica na poziomie 100 ton na miesiąc, zaś obecnie odbieranych jest 650-700 ton. Za odbiór zwiększonej ilości odpadów trzeba dodatkowo zapłacić na wysypisku w Bielsku-Białej. Z tych względów miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie z 11 do 15 zł od osoby, a w przypadku, gdy na posesji śmieci nie są segregowane – z 22 do 30 zł. Nowe stawki będą obowiązywały od lutego przyszłego roku.

Po raz ostatni w tym roku na wniosek wójta Janusza Pierzyny radni dokonali zmian w budżecie. Za 124 tys. zł zostaną zakupione krzesła do sal w strażnicach OSP Grodziec i OSP Mazańcowice, które wkrótce po zakończonej rozbudowie zostaną oddane do użytku i służyć będą całym społecznościom tych sołectw. Łącznie tegoroczny budżet zamknie się wysokością wydatków na poziomie 124,8 mln zł. – To historyczny rok, w którym nasz budżet przekroczył 100 mln zł, osiągając tak wysoki poziom. A jeszcze cztery lata temu rozpoczynaliśmy rok z budżetem o wysokości 64 mln zł – wyjaśniał wójt. Wyjaśnił też, że przyjmowany obecnie plan budżet na przyszły rok jest niższy o ok. 10 mln zł. Wynika to jednak z tego, że w tej chwili nie jest znana wysokość nadwyżki budżetowej, nie można jej więc na razie ująć w projekcie budżetu. To będzie wiadomo wiosną i należy się spodziewać, że przekroczy ona 10 mln zł. Podczas drugiej, uroczystej części sesji, wójt podsumował wydarzenia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, jakie miały miejsce na terenie Gminy Jasienica. Z wierszami i pieśniami patriotycznymi wystąpili również uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach. Zasadzono również dąb na skwerze obok Urzędu Gminy na pamiątkę 100-lecia odzyskania niepodległości. Na zakończenie obrad wójt złożył radnym, gościom i mieszkańcom gminy Jasienica życzenia noworoczne.

Gośćmi uroczystej sesji była delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Petrvald w Republice Czeskiej, której przewodniczył Petr Dvořaček, starosta miejski. Już po zakończeniu sesji w roboczym gronie podsumowano dotychczasową współpracę transgraniczną między obu jednostkami samorządu terytorialnego z obu stron granicy.

  

źródło: UG Jasienica