Zaledwie kilkaset metrów od kaniowskiego dworu – miejsca zamieszkania hodowcy Adolfa Gascha – powstała nowoczesna siedziba Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”. „Rybaczówka” została postawiona staraniem członków Stowarzyszenia i dofinansowana ze środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”. Jak zapowiadają wędkarze, obiekt posłuży społeczności całej gminy Bestwina.

Z chwilą przekształcenia w 2015 r. Sekcji Wędkarskiej w Stowarzyszenie im. A. Gascha, pomyślano od razu o budynku przeznaczonym do realizacji zadań statutowych. Przychylność Urzędu Gminy, członkostwo w Lokalnej Grupie Rybackiej i zaangażowanie Zarządu w całą sprawę pozwoliło w 2017 r. w rozpoczęcie procedury przygotowania wniosku o dotację. Stowarzyszenie posiadało własne środki w wysokości 150 tysięcy złotych, reszta pochodziła z dofinansowania ze środków unijnych (cała suma wyniosła 308 tysięcy złotych).

 

Prezes Stowarzyszenia Roman Sas tak mówi o zrealizowanej inwestycji: „Nasza siedziba spełnia rolę zaplecza rekreacyjno – gospodarczego, ale także funkcję edukacyjną. Stowarzyszenie pragnie organizować wykłady i szkolenia dla młodzieży z zakresu ekologii i rybactwa na naszych terenach, wystawy i ekspozycje tematyczne. Planuje się również promocję wędkarstwa i prezentacje lokalnych produktów”

 

Podczas uroczystości otwarcia w dniu 28 listopada prezes nawiązał do zbliżającej się 40 rocznicy powstania sekcji wędkarskiej. Omówił historię powstania „Rybaczówki” i serdecznie podziękował za setki godzin zaangażowania, za społeczną pracę która pozwoliła wykonać więcej, niż przewidywał pierwotny projekt.

Poświęcenia obiektu dokonał wikariusz z Kaniowa, ks. Maciej Pszczółka a wśród zaproszonych gości znalazł się prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” Zdzisław Bylok i dyrektor biura LGR Barbara Stepek. Władze gminy Bestwina reprezentował wójt Artur Beniowski ze współpracownikami z Referatu Służb Technicznych, jak również przewodniczący rady Gminy Jerzy Stanclik i radny Roman Pacyga. Nie zabrakło ciepłych słów dla wykonawców: państwa Joanny i Roberta Ochal z „Broecology Buildings” i dla inspektora nadzoru budowlanego Tadeusza Kwiatkowskiego. Przybyli sołtys Kaniowa Marek Pękala, dyrektor GOK Grzegorz Boboń, prezes LKS „Przełom” Kaniów Grzegorz Wieczorek i członkowie Stowarzyszenia: Janusz Niemiec, Wiesław Jaszek, Jerzy Zużałek, Edward Góra, Józef Jakubiec. Wszyscy oni poświęcili mnóstwo sił i czasu, by „Rybaczówka” mogła stanąć i służyć mieszkańcom. Każdy gość otrzymał w prezencie pamiątkową odznakę.

 

W budynku znajduje się sala spotkań, zaplecze socjalne, biuro i pomieszczenie gospodarcze. Znalazło się również miejsce na upamiętnienie Adolfa Gascha – hodowcy kaniowskiego karpia, praktyka i teoretyka rybactwa, autora fachowych artykułów i podręczników. Powierzchnia zabudowy obejmuje 96m² a kubatura – 224m³. W 2019 r. planowane jest zagospodarowanie przyległego terenu, ułożenie bruku, postawienie latarń, ławek i stołów, wybudowanie ogrodzenia.

J/B