W obecności pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, dyrektorów placówek oświatowych, sołtysów i innych gości, najstarszy wiekiem nowo wybrany radny, Jerzy Stanclik otworzył 22 listopada pierwszą w ósmej kadencji sesję Rady Gminy, zwołaną przez Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej. Po raz pierwszy w historii gminy Bestwina, zgodnie z dodanym przepisem do ustawy o samorządzie gminnym, mieszkańcy mieli możliwość oglądania obrad „na żywo” w serwisie YouTube. Na tę okoliczność zmienił się nieco układ sali sesyjnej.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Marcin Furczyk wręczył wszystkim radnym a także wójtowi Arturowi Beniowskiemu zaświadczenia o wyborze. Odbyło się uroczyste ślubowanie radnych i wójta, a rotę w imieniu radnych odczytała Magdalena Wizner – Wilczek. Wójt pod koniec sesji jeszcze raz podziękował mieszkańcom za wybór a radnym za zaufanie, stwierdzając, że wszystkich czeka pięć lat ciężkiej pracy. Poinformował ponadto o wyborze władz Powiatu Bielskiego: Starostą i przewodniczącym Rady Powiatu zostali ponownie Andrzej Płonka i Jan Borowski.

W wyniku głosowania ukonstytuowała się komisja skrutacyjna w składzie: Radosław Mróz, Magdalena Wizner – Wilczek i Małgorzata Łukoś. Komisja czuwała nad prawidłowym przebiegiem  głosowań wyłaniających organy Rady Gminy. Jako kandydata na przewodniczącego Rady Gminy Bestwina zaproponowano Jerzego Stanclika i zdobył on 15 głosów w głosowaniu tajnym. Analogicznie przebiegł wybór wiceprzewodniczącego – został nim Stanisław Nycz.

Utworzyły się komisje stałe Rady Gminy Bestwina, wybrano ich przewodniczących i wiceprzewodniczących. W porównaniu do poprzedniej kadencji utworzono jedną całkiem nową komisję, dwie połączono, dwie pozostały bez zmian. Oto składy osobowe poszczególnych komisji:

            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Małgorzata Łukoś (przewodnicząca), Magdalena Wizner – Wilczek (wiceprzewodnicząca), Grzegorz Owczarz, Radosław Mróz, Ireneusz Stanclik.

            Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska: Marek Szymański (przewodniczący), Sławomir Walczak (wiceprzewodniczący), Łukasz Zdeb, Grzegorz Kołodziejczyk, Stanisław Nycz, Magdalena Wizner – Wilczek, Marcin Gac, Jerzy Borutka, Jerzy Stanclik

            Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego: Grzegorz Owczarz (przewodniczący), Łukasz Zdeb (wiceprzewodniczący), Stanisław Nycz, Radosław Mróz, Małgorzata Łukoś, Ireneusz Stanclik, Sławomir Walczak, Marek Szymański, Roman Pacyga, Jerzy Stanclik

            Komisja Rewizyjna: Łukasz Furczyk (przewodniczący), Jerzy Borutka (wiceprzewodniczący), Roman Pacyga, Marcin Gac, Grzegorz Kołodziejczyk.

 

 

źródło: UG Bestwina