Już w najbliższy czwartek, 22 listopada 2018 roku, o godz. 9:00 zapraszamy wszystkich mieszkańców Jaworza do Domu Gminnego „Pod Harendą” (ul. Pod Harendą 2) na pierwszą sesję Rady Gminy Jaworze ósmej kadencji, w trakcie której radni wraz ze mną złożą ślubowanie, zaś wójt gminy Jaworze po złożeniu przysięgi wygłosi swoje „przemówienie programowe” na kolejne pięć lat.

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Jaworze ósmej kadencji – sesję prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny w trakcie obrad – będzie nim Pan nim radny Edward Podstawny.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnym Rady Gminy Jaworze i Wójtowi Gminy Jaworze przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Ewę Wieję.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Jaworze (wygłoszenie wójtowskiego „exposé”).
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do głosowań tajnych.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze (zgłaszanie kandydatów, przeprowadzenie głosowania, podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze).
 8. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze (tradycyjnie to dwie osoby).
 10. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze (zgłaszanie kandydatów, przeprowadzenie głosowania, podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze).
 11. Wybór składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze (zgłaszanie kandydatów, powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego, wybór przewodniczącego komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze).
 12. Wybór składu Komisji Gospodarki i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze (zgłaszanie kandydatów, powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego, wybór przewodniczącego komisji Gospodarki i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze).
 13. Wybór składu Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze (zgłaszanie kandydatów, powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego, wybór przewodniczącego komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy Jaworze).
  — UWAGA: Komisje, o których mowa w pkt. 12 i 13, będą docelowo połączone, w związku z czym Rada wybierze je w jednakowym składzie i pod jednym przewodnictwem. —
 14. Wybór składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jaworze (zgłaszanie kandydatów, powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego, wybór przewodniczącego komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jaworze).
 15. Wybór składu Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze (zgłaszanie kandydatów, powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego, wybór przewodniczącego komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze).
 16. Wybór składu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze (zgłaszanie kandydatów, powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego, wybór przewodniczącego komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Jaworze).
  — UWAGA: Komisje, o których mowa w pkt. 15 i 16, będą docelowo połączone, w związku z czym Rada wybierze je w jednakowym składzie i pod jednym przewodnictwem. —
 17. Wybór składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jaworze (zgłaszanie kandydatów, powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego, wybór przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jaworze).
 18. Wybór składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze (zgłaszanie kandydatów, powołanie komisji oraz określenie jej składu osobowego, wybór przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze).
 19. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaworze.
 20. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Jaworze.

 

źródło: UG Jaworze