„Ludzie wolni są braćmi” – gra terenowa w Kaniowie

Pomysły na oryginalne świętowanie stulecia niepodległości Polski są nieskończone. Sporą kreatywnością wykazują się zwłaszcza szkoły i przedszkola, a placówki z gminy Bestwina na tle reszty kraju wypadają pod tym względem bardzo dobrze. Dowodem jest na przykład gra terenowa przeprowadzona przy szkole w Kaniowie, w dniu 31 października. Przy słonecznej pogodzie młodsi i starsi wzięli udział w nietypowych zajęciach przybliżających im dzieje Polski, symbole narodowe i wiadomości o naszej „Małej Ojczyźnie”

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Agata Szypuła tak mówi o całej inicjatywie: W porozumieniu z gronem pedagogicznym i z rodzicami realizujemy kolejne przedsięwzięcie związane z ważną dla wszystkich rocznicą. Pomysłodawczyniami gry pod hasłem „Ludzie wolni są braćmi” były panie Dorota Kóska – Beniowska (wicedyrektor) i Iwona Ciepiela, nauczyciel historii.

W organizację włączyli się wszyscy nauczyciele i pracownicy techniczni ze szkoły i przedszkola, OSP Kaniów i harcerze z gminnego szczepu, natomiast w roli graczy wystąpiły wszystkie klasy szkolne, a także przedszkolaki. Wędrując po kolejnych stanowiskach rozsianych wokół szkoły i na terenach rekreacyjnych w Kaniowie uczestnicy mierzyli się z zadaniami teoretycznymi i praktycznymi. Trzeba było rozpoznać na mapie kontury Polski, wymienić miejsca, w jakich spotykamy nasze godło, odpowiedzieć na pytania związane m.in. z Józefem Piłsudskim, ułożyć życzenia dla Polaków itd. Strażacy z OSP Kaniów przeprowadzili konkurencje z zakresu musztry i pierwszej pomocy, z kolei Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza pod kierunkiem Andrzeja Janeczki zaprezentowała musztrę pokazową.

Rodzice dzieci z klas 1-8 zostali poproszeni o przygotowanie kiermaszu ciast i babeczek. Dochód z tego kiermaszu przeznaczono na ufundowanie atrakcyjnych nagród i gorącej grochówki, na dyplomy, flagi i potrzebne rekwizyty. Organizatorów wspomogła gmina Bestwina i Gminny Ośrodek Kultury. Najcenniejsze nagrody, jakie można było zdobyć, to zaproszenie do kręgielni w CH „Stara Kablownia” w Czechowicach – Dziedzicach i zaproszenie do sali zabaw „Wyspa Skarbów”, także w Czechowicach – Dziedzicach. Rozdano poza tym słodycze i gry planszowe. W ceremonii zamknięcia i podsumowania gry uczestniczył wójt gminy Artur Beniowski, on też wręczył pani dyrektor symboliczny upominek. Wraz z wójtem przybyli sekretarz gminy Arkadiusz Maj, sołtys Kaniowa Marek Pękala, radny, prezes OSP Kaniów i komendant gminny Grzegorz Owczarz, przewodniczący Rady Rodziców Łukasz Pękala i inni. Wspólnie odśpiewano hymn narodowy i wciągnięto na maszt flagę państwową.

Szczególnie zależy nam na edukacji już od przedszkolaka – dodaje pani dyrektor – najmłodsi układali godło z puzzli, szukali naszej flagi wśród innych… a starsi mieli już konkurencje wymagające konkretnej wiedzy przyswojonej w trakcie nauki. Zresztą wszyscy przygotowywali się do gry cały rok, służyły temu m.in. lekcje historii i języka polskiego. Cieszymy się, że możemy świętować niepodległość, równocześnie edukując dzieci i młodzież.

     

 

 

źródło: UG Bestwina