Pod hasłem „Lokalne aktywności, oddolne inicjatywy, spontaniczne działania” w dn. 5 października 2018 r. w Rudzicy odbyła się trzecia już edycja Seminarium Naukowego „Wendelinaria 2018”.

Spotkanie zgromadziło zarówno mieszkańców Rudzicy, jak i pracowników naukowych – profesorów, doktorów i doktorantów, reprezentujących rozmaite ośrodki badawcze, takie jak Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, czy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

W trakcie spotkania wygłoszono kilkanaście referatów, w tym dwa „wykłady mistrzowskie”. Pierwszy z nich, zatytułowany „Pluralizm moralny a wspólnota wartości społecznych”, wygłosił prof. Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Adam Bartoszek, przewodniczący katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, które objęło swoim patronatem rudzickie spotkanie. Drugi „wykład mistrzowski” zebranym gościom zaprezentował ks. dr hab. Leszek Łysień, proboszcz parafii św. Jerzego w Jasienicy, który podjął się rozważań na temat „Pomiędzy aktywizmem a życiem kontemplacyjnym”. Ciekawych tematów nie zabrakło także w wielu pozostałych wystąpieniach. Dotyczyły one m. in. lokalnych inicjatyw służących rozwojowi społeczności, roli organizacji pozarządowych, dziedzictwu kulturowemu, przedsiębiorczości społecznej, a nawet formowaniu się filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej.

Dla wielu uczestników była to pierwsza wizyta w Rudzicy, toteż po seminarium zwiedzili także miejscowość, ze szczególnym uwzględnieniem Doliny św. Wendelina. Trzecia edycja rudzickich „Wendelinariów” była niezwykle owocnym spotkaniem – zarówno naukowo, jak i pod względem promocji miejscowości i regionu. Organizowane przez Towarzystwo Miłośników Rudzicy coroczne seminaria cieszą się coraz większym uznaniem w naukowym środowisku, w powszechnej opinii dobrze przyczyniając się do budowania pozytywnego wizerunku miejscowości. (fot. Damian Świńczyk)

 

 

 

źródło: UG Jasienica