Odkrywają przeszłość, zdobywają nagrody
Sukces uczniów z ZSP Bestwina w konkursie „Rówieśnicy Niepodległej”

W 1926 r. w Polsce powstała inicjatywa opracowania Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Jest to zbiór stu jedenastu tomów, dostarczonych na ręce prezydenta Calvina Coolidge’a jako prezent od naszego narodu z okazji uczczenia 150 rocznicy uchwalenia amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. Zbiór ten zawiera życzenia i podpisy obywateli polskich, na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim, prezydentem Ignacym Mościckim i premierem Kazimierzem Bartlem. Pozdrowienia i podpisy składali posłowie, senatorowie, urzędnicy, prawnicy, duchowni, naukowcy itd., ale przede wszystkim uczniowie – zebrano ok 5,5 mln. podpisów. Akcja odbywała się również na terenach naszej gminy.

Późną wiosną bieżącego roku powstała praca 6 szóstki uczniów (4 z ZSP Bestwina, 2 z Warszawy) na temat „Rówieśników Niepodległej” z Janowic, czyli osób, które w 1926 roku podpisały omówioną wyżej deklarację podziwu i przyjaźni dla USA. Praca została nagrodzona w konkursie zorganizowanym  m. in. przez ośrodek „Karta” i  Ambasadę USA w Warszawie, z zachęty ówczesnego ambasadora USA – Paula Jonesa.

Tak o konkursie pisze koordynatorka nagrodzonego projektu, Pani Katarzyna Dzik z Warszawy, która wspólnie z Panią Dorotą Surowiak z Bestwiny zmobilizowała podopiecznych do startu:

W pracę zaangażował się najpierw mój syn – Jakub, później córka Maja (mieszkający w Warszawie), przy poszukiwaniu materiałów o Janowicach trafiliśmy na Panią Dorotę Surowiak, która podsunęła nam wiele pomysłów i materiałów i ze swoim czteroosobowym zespołem uczniów ze szkoły w Bestwinie (Michał Dziergas, Mikołaj Szostak, Nikodem Nycz, Patryk Góra) zebrała informacje o wielu osobach z listy. Całość spinał i opracowywał mój syn Jakub, przy pomocy i korzystając ze wskazówek Pani Doroty i moich.

Nagrodzona praca – JANOWICCY RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ

 

 

źródło: UG Bestwina