Kolejny raz Burmistrzem Szczyrku został Byrdy Antoni z poparciem 79,08 %.

Rada Miejska w Szczyrku – Wyniki wyborów