W piątek 19 października po raz ostatni spotkali się radni obecnej kadencji. Ostatnia sesja stała się okazją do złożenia podziękowań i życzeń.

Czworo radnych ostatecznie zakończyło pracę w samorządzie, podejmując decyzję, że nie będzie startowało w najbliższych wyborach. Obok Tadeusza Kusia, Aleksandra Szymali i Czesław Gawlasa to także Jan Batelt przewodniczący Rady Gminy Jasienica, który na różnych stanowiskach w Gminie przepracował łącznie 20 lat. Przewodniczący serdecznie podziękował wszystkim za te lata współpracy, szczególne podziękowania za wspólną wieloletnią pracę złożył na ręce wójta Janusza Pierzyny.

Wójt również złożył mu serdeczne podziękowania, gratulacje i życzenia zdrowia. Podziękował również pozostałym radnym, podkreślając, że choć wielokrotnie powstawały różnice zdań to zawsze w sposób godny i z myślą o dobru gminy cała Rada dochodziła do porozumienia we wszystkich sprawach. – Dziękuję wam, że dane nam było przeżyć te cztery lata z dużą kulturą i w zgodzie. To była dla mnie wielka przyjemność współpracować z wami – mówił wójt Janusz Pierzyna, osobiście dziękując każdemu radnemu. Podziękował również sołtysom za ich pracę wśród mieszkańców, stowarzyszeniom, pracownikom jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy.

Swoje podziękowania skierował również do radnych Rady Powiatu bielskiego i jej przewodniczącego Jana Borowskiego, a także starosty bielskiego Andrzeja Płonki. – Dzięki dobrze układającej się współpracy udało nam się wspólnie zrealizować wiele zadań, ważnych dla mieszkańców gminy Jasienica i powiatu bielskiego – mówił wójt.

Obecny na sesji przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski również podziękował za cztery lata współpracy na rzecz mieszkańców. – Zdarzały się sytuacje, gdy musieliśmy stanowczo domagać się przyjęcia życiowych rozwiązań i dziękuję wójtowi, że zawsze można było na niego liczyć – mówił wójt w imieniu własnym i starosty Andrzej Płonki. Nawiązał w ten sposób do niedawno zaistniałej sytuacji, gdy trzeba było interwencyjnie wprowadzić zmiany do projektu przebudowywanej ul. Strumieńskiej, gdyż skrzyżowania było nieprzystosowane do przejeżdżania po nich wielkich ciężarówek oraz autobusów.

Wśród zrealizowanych w mijającej kadencji zadań powiatowych, często przy dofinansowaniu ze strony Gminy Jasienica, Jan Borowski wymienił dokończenie przebudowy drogi powiatowej w Mazańcowicach – ul. Starobielskiej i Ligockiej, przebudowę dróg w Międzyrzeczu Górnym – ul. Bielskiej i Centralnej, w Bielowicku, Landeku – ul. Strumieńskiej, w Jasienicy wraz z budową brakującego chodnika – ul. Cieszyńskiej, a także wspomnianej ul. Strumieńskiej, budowę chodnika w Jasienicy i Rudzicy wzdłuż ul. Strumieńskiej, budowę mostów w Międzyrzeczy Górnym na ul. Centralnej oraz w Mazańcowicach na ul. Starobielskiej, przebudowę wiaduktu nad torami w Grodźcu, położenie nakładek bitumicznych w Jasienicy, Landeku, Mazańcowicach, Roztropicach, Wieszczętach, Iłownicy, Łazach i Grodźcu. Przypomniał też o uruchomieniu w Jasienicy punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, obsługiwanego przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe.

Wójt poinformował również, że w ostatnim okresie on i Gmina Jasienica otrzymały szereg nagród i wyróżnień, m.in. wyróżnienie w konkursie im. Prof. Regulskiego za Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną, Certyfikat „Najlepszej Gminy”, a także – po raz piąty – Lidera i Gminy, które wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa, przyznaną przez Europejski Kongres Gospodarczy.

Wójt przypomniał, że ostatnio zakończono budowę zaplecza sportowego w Rudzicy wraz z asfaltowym dojazdem, remont elewacji w zabytkowym budynku szkoły w Łazach, dokończono kolejne place zabaw z urządzeniami siłowni zewnętrznych przy ul. Bocianiej w Jasienicy, w Landeku, Bielowicku, Rudzicy, Łazach, pozostały do zrealizowania jeszcze place w Rudzicy i Międzyrzeczu Górnym. Zlecono też wykonanie projektu odwiertów badawczych w Grodźcu. Wójt pozyskał również blisko 1,6 mln zł dofinansowania z rządowej puli na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont ul. Łaziańskiej w Grodźcu i Świętoszówce, Pielgrzymkowej w Bielowicku, Sportowej w Bierach, Czyrnej w Jasienicy oraz drogi w Łazach.

Na ostatniej sesji na wniosek wójta radni zgodzili się na zakup za 2,5 mln zł w dwóch ratach działki o powierzchni blisko 1 ha w rejonie Urzędu Gminy w Jasienicy z myślą o przebudowie skrzyżowania w rejonie zjazdu z S-52. Wśród innych wydatków należy odnotować 15 tys. zł na zakup wyposażenia do pozyskanego przez wójta wozu strażackiego z 32-metrową drabiną dla OSP w Mazańcowicach, jaki wkrótce znajdzie się na stanie tej jednostki.

 

 

źródło: UG Jasienica