W związku ze Świętem Komisji Edukacji Narodowej wójt gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz wręczył nauczycielom i dyrektorom jaworzańskich placówek oświatowych doroczne nagrody samorządowe. Uroczystość ta – wzorem lat ubiegłych – miała miejsce w czasie sesji Rady Gminy Jaworze, która odbyła się we wtorek, 8 października 2016 r., w sali sesyjnej budynku Pod Goruszką.

Tegoroczne nagrody wójta odebrali (w kolejności alfabetycznej):

  • Jolanta Bajorek – dyrektor Przedszkola Nr 1,
  • Ewa Cholewik – dyrektor Szkoły Podstawowej,
  • Lucyna Ciochoń-Guziur – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2,
  • Czesława Cybułka – była dyrektor Przedszkola Nr 2,
  • Dorota Klajmon – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2,
  • Patrycja Kłaptocz – nauczycielka Przedszkola Nr 1,
  • Jolanta Sienicka – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1,
  • Jadwiga Spodzieja – wicedyrektor Gimnazjum (Szkoły Podstawowej Nr 2),
  • Barbara Szermańska – dyrektor Gimnazjum (Szkoły Podstawowej Nr 2),
  • Teresa Ślezińska – p.o. dyrektor Przedszkola Nr 2.

 

źródło: UG Jaworze