Przedstawiamy najważniejsze wykonywane w ostatnim czasie w gminie Bestwina inwestycje drogowe

1. Przebudowa ul. Wędkarskiej w Kaniowie (poprzednio ul. Gawlików)

wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG BUD”
koszt: 739 326,95 zł brutto
zakres: odbudowa drogi na długości 530mb – na odcinku od skrzyżowania z ul. Kóski do skrzyżowania z ul. Osiedlową, wykonanie odwodnienia drogi (tj. kanalizacji deszczowej oraz przepustów),wykonanie podbudowy oraz nakładki asfaltowej. Wykonano stabilizację podłoża i pierwszą warstwę nakładki asfaltowej. Na ukończeniu są prace odwodnieniowe, po których ułożona zostanie druga warstwa nakładki asfaltowej. W ostatnim etapie wykonane będą pobocza i zjazdy.

2. W październiku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie kolejnych modernizacji na drogach gminnych:

– ul. Sosnowicka w Kaniowie

koszt: 335 750 ,27 zł brutto
zakres: wykonanie nowej nakładki asfaltowej na odcinku 600mb

– ul. Pszczelarska w Janowicach

koszt: 315 055,52 zł brutto
zakres: wykonanie nowej nakładki asfaltowej na odcinku 870mb na odcinku od ul. Famułkowej do ul. Targanickiej
Wykonawcą robót jest firma EUROVIA. Rozpoczęcie prac – planowane w drugiej połowie października.
Termin wykonania obu zadań: do końca listopada 2018r.

3. Przebudowa ulicy Rzecznej w Bestwince – jeszcze w październiku b.r. rozpoczną się prace przygotowawcze, odwodnieniowe związane z przebudową przepustów i wykonaniem rowów. Wykonanie nakładki asfaltowej będzie miało miejsce na wiosnę 2019 r.

4. ul. Młyńska w Kaniowie

Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej.  Na odcinku od ul. Ludowej do ul. Olchowej wykonana został nowa nakładka asfaltowa.

Wykonawcą zadania była firma Drogród z Ćwiklic.

5. Zarząd Dróg Powiatowych planuje wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Górskiej w Janowicach na długości około 800mb. Wykonanie prac uzależnione będzie od warunków atmosferycznych.

  

 

 

źródło: UG Bestwina / Referat Służb Technicznych UG