Siedem ciekawych wykładów, wspaniale przygotowani prelegenci, 33 plansze ze zdjęciami i tekstem – oto bilans konferencji naukowej pt. „Oni walczyli o Polskę”, odbywającej się 2 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie. Obecny wśród gości senator RP Andrzej Kamiński mówił o tej inicjatywie: Gdy zostałem poproszony o patronat, nie wahałem się ani chwili. Konferencja wpisuje się bardzo dobrze w ogólnokrajowe obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pamięta o nich w swoich uchwałach Senat i dobrze, że w gminach takich jak Bestwina mieszkańcy również wspominają swoich bohaterów. Podobnie wyraził się wójt naszej gminy Artur Beniowski, także będący honorowym patronem rocznicowego spotkania.

Z plansz na wystawie spoglądają na odwiedzających bibliotekę ci, którzy przed stu laty o naszą Ojczyznę wielką i małą bili się na wszystkich frontach Europy lub służyli sprawie polskiej w inny sposób: Bracia Majowie, Stanisław Pokładnik, Wincenty Duraj, Franciszek Hamerlak, Józef Ryszka, arcyksiążę Leon Karol Habsburg, Antoni Pająk i kilkaset innych nazwisk. W armiach państw zaborczych, w armii Hallera, w Legionach Polskich, na salonach politycznych czy też w wojsku odrodzonej RP podczas wojny z bolszewikami – wszędzie tam, gdzie postawili swoją stopę, tam w sercu i w myśli była Polska, jak również rodzinne strony – Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów. Spoglądamy na tych naszych poprzedników z perspektywy wieku, próbując składać w całość świadectwa materialne. Historia to oprócz dokumentów archiwalnych również kartki pocztowe słane do rodziny a nawet manierka z wydrapanymi bagnetem kolejnymi miejscami pobytu. Rodziny pieczołowicie przechowują różne pamiątki, a dzięki życzliwości wielu osób wykorzystano je w bibliotece.

Uczestnicy konferencji zostali na wstępie przywitani przez dyrektor GBP Teresę Lewczak. Po przemówieniach senatora i wójta przyszedł czas na wykłady. Jako pierwszy zaprezentował się przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, który w wystąpieniu Organizacje społeczne w Gminie Bestwina w okresie międzywojennym nakreślił szeroką panoramę życia wspólnego na naszych terenach, ze szczególnym uwzględnieniem partii i stronnictw politycznych. Kazimierz Kamiński – przewodniczący Towarzystwa Miłośników Dankowic, wygłosił prelekcję W walce o polskość i wiarę, skupiając się na losach sąsiadów „zza miedzy”. Dzieje Gniazda „Sokoła” w Dziedzicach omówiła dr Edelgarda Foltyn – wiceprzewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Czechowic – Dziedzic i było to wstępem do wykładu Legioniści z Czechowic i Dziedzic na frontach I wojny światowej. Przygotował go Jacek Cwetler – przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Czechowic – Dziedzic. Kustosz Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie Andrzej Wojtyła podzielił się z publicznością zasobami swojej placówki, przedstawiając pod zbiorczym tytułem Myśląc o wolności wybrane materiały, między innymi fragmenty wspomnień Antoniego Ślósarczyka. Dwa ostatnie wystąpienia to Bracia Majowie z Bestwiny w materiałach źródłowych – listy i artykuły prasowe (Dorota Surowiak – przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej) oraz Wybrane elementy tradycji kultury i ich transformacja we współczesnym obrazie wsi pogranicza. Przykład Bestwiny (dr Grzegorz Boboń – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie).

Kilkugodzinna wyprawa w przeszłość  „odświeżyła” wiadomości historyczne u słuchaczy. Przypomnieli sobie, o co chodziło w „akcie 5 listopada” i w „kryzysie przysięgowym”, dowiedzieli się też, dlaczego żołnierze wywodzący się ze „Strzelca” nie przepadali za tymi z „Sokoła”. Z kolei dla rodzin Wincentego Duraja i Stanisława Pokładnika spotkanie miało wymiar sentymentalny. Poza osobami wymienionymi w tekście już wyżej, na  widowni zasiedli radni powiatu bielskiego Jan Stanclik i Grzegorz Gawęda, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, ks. Cezary Dulka, przedstawicielka Biblioteki Śląskiej w Katowicach dr Magdalena Madejska, dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku – Białej Bogdan Kocurek, panie dyrektor gminnych placówek oświatowych, reprezentanci różnych szkół i stowarzyszeń.

W przygotowanie całej sesji włączyły się oprócz biblioteki Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie, Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Czechowic – Dziedzic i Towarzystwo Miłośników Dankowic. Patronat medialny objęły „Magazyn Gminny” oraz „Mój Powiat”.

 

Wystawa czynna będzie do końca listopada

 

 

źródło: UG Bestwina