W dniu 25. września 2018 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie pod hasłem „Bezpiecznie z Profi Credit” w ramach współpracy z klubem BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała. Skierowane było do uczniów klas IV-VIII oraz III gimnazjalnych.

Przedsięwzięcie rozpoczął koordynator projektu p. Mateusz Stwora. Przedstawił ramowy program spotkania oraz gości, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Byli to: p. Jarosław Motyka- aspirant sztabowy z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, siatkarki BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała, p. Marta Krajewska oraz p. Magda Jagodzińska.
Następnie głos zabrała p. Dyrektor Mariola Dylewska-Mitoraj. Powitała gości oraz doceniła realizację projektu mającego w założeniu rozumiane w szerokim zakresie bezpieczeństwo.
Inspiracją do rozmowy z uczniami był krótki film prezentujący historię i osiągnięcia sportowe klubu BKS Profi Credit Bielsko-Biała. Prowadzący zadawał uczniom pytania, a trafne odpowiedzi nagrodzone zostały upominkami i gromkimi brawami publiczności. Z kolei siatkarki podzieliły się szczegółami dotyczącymi zdrowego stylu podczas przygotowań sportowców do meczu oraz swoją pasją.
W dalszej części zajęć dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjant aspirant J. Motyka analizując filmy edukacyjne skupił uwagę uczniów na konieczności używania odblasków. Były one głównym podarunkiem dla każdego z uczestników.
Zajęcia zakończyły się profesjonalną rozgrzewką przeprowadzoną przez zawodniczki p. Magdę i p. Martę. Uczestniczyli w niej chętni uczniowie.
Uwieńczeniem sportowych zmagań były autografy siatkarek na ulotkach przygotowanych przez WORD, a także wspólne fotografie.
Projekt miał na celu edukacje dzieci i młodzieży w kwestiach sportowego stylu życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej w życiu oraz bezpieczeństwa na drodze i imprezach masowych.
Wrześniowy termin był doskonałym momentem, by wdrożyć powyższe treści w szkolny rytuał i z dobrymi radami iść przez cały rok szkolny, pamiętając, że bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.
Zachęcam od obejrzenia fotorelacji, bo warto.

 

 

źródło: Alina Kajta- Bożek/ UG Wilamowice