Na wniosek wójta Janusz Pierzyny radni przeznaczyli pieniądze na kupno działki przy strażnicy OSP w Roztropicach. Będzie na niej ogólnodostępny plac, przeznaczony na spotkania sołeckiej społeczności.

Jak wyjaśnia wójt, nowy zakup, grunt o powierzchni 153 mkw., uzupełni przestrzeń wokół strażnicy w Roztropicach, gdzie jest już zadaszony grill z paleniskiem i ławkami.

Kolejne 130 tys. zł radni na sesji w czwartek 27 września przeznaczyli na zakup 10 arów gruntu naprzeciw rozbudowywanej remizy w Mazańcowicach. Gdy dojdzie do zakupu, w tym miejscu będzie możliwe poszerzenie drogi, co znacznie ułatwi wyjazd wozów bojowych, wzywanych do akcji ratowniczych.

Uchwalone w budżecie Gminy pieniądze pozwolą również na przeprowadzenie jeszcze w tym roku przetargów na kompleksowe termomodernizacje szkoły oraz strażnicy w Wieszczętach, tak, aby prace budowlane mogły ruszyć w przyszłym roku zaraz po zakończeniu zimy. Blach Kapela, zespół działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy, otrzymał nowe stroje, wydano też płytę. Przeznaczone na to teraz w budżecie Gminy 85 tys. zł, w 85 proc. zostaną następnie zwrócone z funduszy transgranicznych po rozliczeniu projektu.

Z kolei 217,8 tys. zł stanowić będzie wkład własny Gminy Jasienica, która zamierza przebudować scenę w amfiteatrze w kompleksie Drzewiarza w Jasienicy. Zadaszona scena zostanie rozbudowana również o zaplecze, w którym będzie miejsce na dwa pomieszczenia dla artystów oraz sanitariaty. Wójt wyjaśnia, że przebudowa powinna ruszyć jak najszybciej, aby zdążyć na czerwiec przyszłego roku, gdy Lato w Jasienicy obchodzić będzie swoje ćwierćwiecze. Łącznie modernizacja ma kosztować ok. pół miliona złotych, reszta pieniędzy jako dofinansowanie będzie pochodzić z funduszy Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”.

Korzystając z okazji Janusz Pierzyna na sesji podziękował również wszystkim organizatorom dożynek sołeckich i parafialnych, jakie w ostatnich tygodniach zostały przeprowadzone na terenie gminy Jasienica.

 

 

źródło: UG Jasienica