Zachwycający świat ceramiki – wystawa w Muzeum Regionalnym

O warsztatach ceramicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie pisaliśmy szerzej w artykule „Ryby z pieca kręgowego” (MG 5/2018, http://bestwina.pl/aktualnosci/warsztaty-ceramiczne-w-gok). Tym razem, po prezentacji na Święcie Karpia Polskiego i na Dożynkach Gminnych, stworzone podczas zajęć dzieła trafiły do Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka. Wystawa odbywająca się w dniach 17 – 25 IX wprowadza widzów w kolorowy świat wypalanej gliny i uświadamia, jak bardzo utalentowane jest młode pokolenie twórców.
19 września miał miejsce wernisaż wystawy, podczas którego szersza publiczność mogła poznać technologię wyrobu unikalnych naczyń czy ozdób. Wprowadzenia w temat dokonał kustosz muzeum Andrzej Wojtyła, a szerzej o projekcie opowiedział dyrektor GOK, dr Grzegorz Boboń: „Zajęcia trwały od kwietnia do września, a uczestniczyło w nich około 160 osób. Dzięki dofinansowaniu z Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” pozyskaliśmy nie tylko piec kręgowy, ale także telewizor multimedialny i komputer z oprogramowaniem. Nasi pracownicy prowadzili całość nieodpłatnie, najmłodszym artystom towarzyszyli rodzice i dziadkowie. Pragniemy, by z nową ofertą zaznajomiły się nie tylko dzieci, lecz również starsi, np. Kluby Seniora z naszych sołectw”.
Motywem wiodącym warsztatów i wystawy była oczywiście ryba. Eksponaty zostały docenione przez publiczność, przybyli m.in. przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej Dorota Surowiak, dyrektor GBP Teresa Lewczak, b. posel Danuta Kubik, choreograf zespołu „Bestwina” Sławomir Ślósarczyk.

       

 

 

źródło: UG Bestwina