10 września br., na ścianie budynku Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielsku-Białej, uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą Tadeusza Cozaca – założyciela i wieloletniego prezesa Koła Terenowego Towarzystwa im. św. Brata Alberta, które prowadzi bardzo szeroką działalność na rzecz ubogich.

Tadeusz Cozac od połowy lat 70’ XX w. działał jako wolontariusz i angażował się w działalność na rzecz mieszkańców naszego miasta.  Wspólnie z dyrekcją Bielskiego Centrum Kultury organizował imprezy dla dzieci specjalnej troski oraz dzieci biednych – przygotowując program artystyczny oraz upominki i paczki. Był także organizatorem „Wigilii” dla osób biednych i samotnych.

Tadeusz Cozac był przykładem lidera, który potrafił wokół działań na rzecz potrzebujących zgromadzić wielu ludzi: sponsorów, przedstawicieli władz samorządu gminnego i administracji rządowej. W 2006 roku z rąk biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego otrzymał papieski medal „Pro Ecclesia et Pontifice”. Uchwałą Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 13 kwietnia 1999 r. został wpisany do “Księgi Zasłużonych dla Bielska-Białej”. Tadeusz Cozac zmarł 4 sierpnia 2015 r. Miał 83 lata.

 

źródło: UM Bielsko-Biała