Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych gminy Jasienica dobiegają końca. Podczas wakacyjnej przerwy we wszystkich szkołach i przedszkolach publicznych na terenie gminy Jasienica przeprowadzone są niezbędne remonty i adaptacje.

– Co roku wydajemy znaczne środki, aby poprawić stan techniczny i komfort nauki w naszych placówkach oświatowych. Dzięki temu stwarzamy dzieciom z naszej gminy odpowiednie warunki do nauki i rozwoju – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

W szkołach podstawowych po 18 latach zgodnie z decyzją Rządu wracają uczniowie siódmej i ósmej klasy. W Gminie Jasienica decyzja ta pociąga za sobą rozbudowę pięciu szkół o parę klas każda.

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, tego procesu nie można było przewidzieć wcześniej, ponieważ jeszcze w marcu trwały konsultacje czy reforma będzie wprowadzana. Dodaje, że reformę wprowadzono w maju, lecz w ciągu roku nie jest możliwe wykonanie rozbudowy szkół. Trzeba zaprojektować taką inwestycję, to proces około 8 miesięcy, następnie ogłosić przetarg na rozbudowę i cały dalszy proces, który trwa blisko 2 lat. Realnie od momentu decyzji do wprowadzenia dzieci do klasy, to czas około od 2,5 do 3 lat. Wójt zaznacza, że mówił o tym w okresie konsultacji w Bielsku-Białej i w Katowicach, lecz tych informacji nikt nie wziął pod uwagę.

Wójt Janusz Pierzyna dodaje, że teraz jest problem jak pomieścić dzieci w placówkach gminnych. Koszty oświaty w Gminie Jasienica to 39 966 169,41 zł, a subwencje otrzymujemy 22 821 795,00 zł, czyli 17 144 374,41 zł dokładamy z budżetu Gminy. A tak nie powinno być, bo zgodnie z obowiązującym prawem zadania zlecone mają być w 100% sfinansowane z budżetu państwa. Do tego jeszcze dochodzą koszty całej reformy, którą z własnego budżetu pokrywają Gminy, gdyż budżet państwa nie ma na to pieniędzy. Szacowane koszty rozbudowy placówek, to około 15-20 mln zł. Na co nie ma pieniędzy.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy zaadaptowano salę lekcyjną na pracownie komputerową i pracownie fizyczno-chemiczną, z kolei część biblioteki na salę dydaktyczno-wychowawczą. Wyremontowano bibliotekę i pomieszczenia administracyjne, pomalowano również sale lekcyjne i korytarz w piwnicy.

W szkole w Jasienicy, wakacyjny remont w placówce objął malowanie dachu i montaż urządzeń fotowoltaicznych. Malowaniu poddano kuchnie, a remontowi świetlicę i sale lekcyjne.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu, trwa rozbudowa szkoły o segment dydaktyczny dla potrzeb klas I –III. Z wydzielonej części korytarza utworzono pokój nauczycielski, a dotychczasowy zaadaptowano na pracownię komputerową wraz z wyposażeniem w nowe komputery. Dodatkowo wyremontowano korytarz wraz z wymianą drzwi do sal lekcyjnych, kuchni i świetlicy.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu, wyremontowana została instalacja elektryczna z łazienką dla dziewczyn. Zaadaptowano również pomieszczenia dla edukacji wczesnoszkolnej.

Szkoła Podstawowa w Świętoszówce, tu z kolei oprócz kapitalnego remontu trzech sal lekcyjnych i pomieszczeń pedagoga została wykonana elewacja i odwodnienie budynku w Łazach.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzicy, kapitalny remont przeszły piece CO. Wykonano również cyklinowanie i malowanie sal lekcyjnych.

Przedszkole w Świętoszówce, oprócz remontu sanitariatów wymieniono rury wodociągowe.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Mazańcowicach, wymalowano sale lekcyjne i korytarze. Wymieniono dwa piece centralnego ogrzewania. Prace objęły też remont pieca w kotłowni – wymiana kotłów. Przeprowadzona została naprawa ogrodzenia oraz remont pomieszczeń gospodarczych na „Orliku”.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach poddany został remont ściany zewnętrznej sali gimnastycznej oraz instalacji wewnętrznej internetowej.

Oprócz tego dokonywane są zakupy mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych, szafek ubraniowych, oraz wykonywanych jest wiele innych niezbędnych prac remontowych i organizacyjnych.

 

źródło: UG Jasienica

Foto: http://zspm.hekko24.pl