Prace przy odnowieniu skweru przy Urzędzie Gminy w Jasienicy są już na ukończeniu.

Skwer został estetycznie zagospodarowany, powstała w tym miejscu m.in. fontanna z wodą solankową.

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna po odnowieniu skweru i zagospodarowaniu terenu miejsce nabrało życia. – To reprezentacyjna część naszej gminy, przyjeżdża do nas wielu gości, wielu mieszkańców załatwia też tutaj swoje urzędowe sprawy. Zależało nam, aby zamienić te zarośnięte miejsce w przyjemny skwer, w którym chętnie się wypoczywa, znajdując ożywczy cień w skwarne dni. Miejsca stało się estetyczne i użyteczne, bo już widać, że mieszkańcy chętnie tutaj odpoczywają – mówi Janusz Pierzyna.

Jeszcze w ub. roku usunięto znaczną część nadmiernie wybujałych zarośli, dzięki czemu uzyskano dodatkową przestrzeń. Powstały nowe alejki z kostki brukowej, ustawiono tablice z informacjami o gminie, kolejne ławki i przede wszystkim nasadzono kwiaty i krzewy odpowiednie do założeń tego rodzaju zakątka zieleni.

Również w ub. roku została na skwer doprowadzona instalacja wodna i ułożone trzy granitowe głazy. Tak powstała fontanna, w której zamiast wody płynie solanka, jaką wydobywa się w naszym regionie, w sołectwie Zabłocie, przynależnym do gminy Strumień.

 

 

źródło: UG Jasienica