W poniedziałek 6 sierpnia, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Jasienica uczestniczyli w szkoleniu, zorganizowanym przez tutejszy Urząd.

Podczas spotkania omówiono, jak przygotowywać projekty i pozyskiwać dotacje z funduszy publicznych, przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Uczestnicy dowiedzieli się również, jak poszukiwać dotacje na konkretne rodzaje działań, a także jak analizować potrzeby i cele organizacji pod kątem przygotowywania projektów. Przedstawione były także kluczowe zasady wdrażania i rozliczania projektów. Spotkanie było okazją do przekazania informacji dotyczących najbliższych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020,  w których mogą brać udział organizacje pozarządowe. Szkolenie prowadziła dr Joanna Kurowska-Pysz.

   

 

źródło: UG Jasienica