30 lipca bielscy policjanci ruchu drogowego prowadzili ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „SMOG”. Akcja miała na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

„SMOG” to działania, których celem jest zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Policyjne działania ukierunkowane były na wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a w szczególności tych, które charakteryzują się nadmierną emisją spalin do atmosfery.

Podczas wczorajszych działań policjanci sprawdzali czy układy wydechowe pojazdów nie powodują nadmiernego zadymienia. Ponadto sprawdzano sprawność układów: kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia. Policjanci zwracali uwagę na stan ogumienia, prawidłowe oświetlenie, a także czy pojazdu nie ma żadnych wycieków. Kierujący, których pojazdy nie spełniały wymogów określonych przepisami prawa, musieli się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki. W trakcie działań skontrolowano prawie 160 samochodów. Funkcjonariusze zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących oraz ujawnili 108 różnych wykroczeń w ruchu drogowym. W 5 przypadkach policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów.

Ze względu na wciąż rosnące zanieczyszczenie powietrza oraz negatywny wpływ wielu substancji na zdrowie oraz życie zarówno człowieka, jak też całej fauny i flory, smog stał się problemem na skalę światową. Dlatego wszyscy powinniśmy starać się przestrzegać przepisów związanych z emisjami szkodliwych substancji.

 

źródło: Policja Bielsko