W dniu 20 lipca 2018 r. Burmistrz Miasta Szczyrk Antoni Byrdy oraz Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej bryg. Andrzej Graca przekazali Prezesowi i Naczelnikowi  Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku sprzęt ratownictwa medycznego zakupiony w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Zakupiono wysokiej klasy defibrylator oraz zestaw medyczny PSP R1 z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 15 868,71 zł, zaś wkład własny do projektu to tylko 160,29 zł.

Burmistrz Miasta złożył podziękowania strażakom za ciężką służbę dla drugiego człowieka.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrku otrzymała również list z podziękowaniami Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Michała Wójcika.

źródło: UM Szczyrk