Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej nie wprowadzi dodatkowego kursu autobusu 52 w godzinach szczytu.

O uruchomienie dodatkowego kursu na linii autobusowej nr 52 z osiedla Sarni Stok w Bielsku-Białej do Międzyrzecza Dolnego zwróciła się do MZK Gmina Jasienica. – Na zebraniach wiejskich, jakie odbyliśmy w pierwszej połowie roku z mieszkańcami naszych sołectw, zwrócono uwagę, że brakuje korzystnego połączenia z Bielskiem w godzinach powrotu z pracy. Dlatego na prośbę Rady Sołeckiej Międzyrzecza Górnego zwróciliśmy się do bielskiego MZK o utworzenie dodatkowego kursu – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Gminie Jasienica zależało na wprowadzeniu dodatkowego kursu popołudniowego, około godz. 15, linii 52 z Sarniego Stoku poprzez Międzyrzecze Górne do Międzyrzecza Dolnego. W piśmie skierowanym z Gminy do MZK, proszono przewoźnika o podanie kosztów tego dodatkowego kursu, które pokryłaby Gmina ze swojego budżetu. W odpowiedzi dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Krzysztof Knapik pisze, że nie ma możliwości rozszerzenia obowiązującej oferty przewozowej. Spowodowane to jest dużymi brakami kadrowymi w grupie zawodowej kierowców autobusowych. „Skala problemów kadrowych zakłady jest na tyle poważna, że należy liczyć się w IV kwartale 2018 roku z koniecznością ograniczenia zadań transportowych na obecnie eksploatowanych liniach autobusowych” – pisze dyrektor Krzysztof Knapik. „Zapewniamy jednak, że nie będą to linie objęte porozumieniem komunalnym” – zapewnia.

źródło: UG Jasienica