Przestronna, nowoczesna, bezpieczna Szkoła w Bestwince po termomodernizacji

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lat 2014 – 2020

Największa od lat kubaturowa inwestycja w gminie Bestwina i jedna z większych w powiecie bielskim ukończona! Od września dzieci i młodzież z Bestwinki pójdą do szkoły spełniającej najwyższe standardy edukacyjne i socjalne. Wydane pieniądze – 4,3 mln. zł. w tym 85% środków zewnętrznych pochodzących z UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 znacząco zniwelowały ponoszone koszta. Udana współpraca gminy Bestwina i wykonawcy, firmy „Akces” pozwoliły na poprawę efektywności energetycznej aż o 72%, na spadek emisji gazów cieplarnianych (71,1 t.) i oszczędność energii cieplnej (1827 GJ/rok).
Nie byłoby jednak termomodernizacji gdyby nie wielkie zaangażowanie społeczeństwa Bestwinki ponad trzydzieści lat temu. Budowa została rozpoczęta w roku 1985, zaś ukończona – w r. 1993, kiedy to 28 sierpnia biskup ordynariusz Tadeusz Rakoczy dokonał poświęcenia szkoły w obecności ówczesnych władz samorządowych. Jak ważne było to przedsięwzięcie, wie była poseł na Sejm Danuta Kubik, współinicjatorka powstania szkoły oraz ówczesny kierownik budowy Marian Firganek. Obu tych zasłużonych osób nie zabrakło 25 czerwca 2018 r. gdy placówkę otwierano po raz kolejny.Dyrektor Danuta Tekieli – Herman powitała ponadto wójta gminy Bestwina Artura Beniowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika wraz z radnymi, księdza proboszcza Józefa Barana, pierwszą panią dyrektor Wiesławę Ochman – Szeligę, sołtys Teresę Paruch – Ryś, przewodniczącą KGW Halinę Lasotę, przedstawiciela Rady Rodziców Jana Musura, prezesa OSP i radnego powiatowego Grzegorza Gawędę, przedstawicieli firmy „Akces” z prezesem Brunonem Kielochem, architekta i kierownika nadzoru budowlanego Łukasza Chmiela, a także wicedyrektor ZSP Annę Tomaszczyk. Po krótkim wprowadzeniu zaprosiła do zwiedzania odnowionego budynku.Osoby uczestniczące w „Dniu Otwartym” szkoły w 1993 r. do których należał także jedenastoletni wówczas autor niniejszego artykułu, pamiętają, jakie wrażenie wywarły na nich znakomicie zaopatrzone sale lekcyjne. Nie inaczej stało się i tym razem: spełniający najwyższe standardy sprzęt laboratoryjny, sportowy, tablice interaktywne, liczne gry edukacyjne, infrastruktura sanitarna, wyposażenie części przedszkolnej itd. zachwyciły naszych radnych mówiących o poważnym skoku jakościowym. „Gwoździem programu” było zejście do kotłowni i rzut oka na piece. Do tego dodajmy wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian i stropodachu… swoje sugestie na etapie konsultacji wnosili rodzice i pozostali mieszkańcy, nie ma wobec tego w budynku szkolnym wydatków nieprzemyślanych. Kolejne pieniądze  – 30 tys. zł z WFOŚiGW w Katowicach posłużą na zorganizowanie „Zielonej Pracowni” promującej edukację przyrodniczą i ekologiczną.
Wójt Artur Beniowski podsumowuje: Z wykonawcą współpracowało nam się doskonale, myślę szczególnie o dyrektorze firmy i o kierowniku budowy. Zaangażowani zostali pracownicy Urzędu Gminy, zwłaszcza Referatu Służb Technicznych: panowie Mariusz Szlosarczyk i Piotr Łyp. Nie moglibyśmy marzyć o inwestycji, gdyby nie dofinansowanie bez środków zewnętrznych, pracowicie „wydeptanych” i pozyskanych dzięki dobrze przygotowanym dokumentom. Ogrzewanie starego typu okazało się rażąco nieekonomiczne – budynek ZSP w Bestwince generował tyle strat ciepła, co trzy pozostałe szkoły razem! Istotna jest kwestia wrażenia estetycznego, przyjaznych kolorów elewacji. Widać, że to szkoła, nie musi się kojarzyć z czymś ponurym. W najbliższym czasie chcielibyśmy zagospodarować teren wokół szkoły, zwiększyć ilość miejsc parkingowych, poprawić bezpieczeństwo i estetykę. Na rozbudowę części przedszkolnej otrzymaliśmy ostatnio 300 tys. zł. dofinansowania, do tego doliczmy grant na „Zieloną Pracownię”.
Wójt zaznacza, że nie tylko w Bestwince, ale i w pozostałych ZSP wszyscy chętni, od dzieci trzyletnich w górę, mają od września zapewnione miejsca do nauki i zabawy. – W okresie wakacyjnym dokonamy pewnych drobnych remontów, lecz na trzeciego września, bo wtedy zaczyna się rok szkolny, zdążymy  – konkluduje Artur Beniowski.
Nie obyło się bez przemówień, podziękowań i wręczenia pamiątek. Ze strony przedsiębiorstwa „Akces” pięknym prezentem są tablice ze zdjęciami przedstawiającymi stan przed i po remoncie. Wspominano pionierskie czasy oświaty w Bestwince i dyskutowano nad jej przyszłością.

     

 

źródło: UG Bestwina