Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna ogłosił przetarg na sprzedaż dziewiątej już działki w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej.

Działka, oznaczona numerem 104/14 dla Międzyrzecza Dolnego, ma 3,1257 ha. Cena wywoławcza została ustalona na ponad 4,6 mln zł brutto. Podobnie, jak pozostałe grunty w tej części gminy, przeznaczona jest na działalność produkcyjną i magazynową, łącznie powierzchnia zabudowy wraz z placami może zająć do 80 proc. całego areału działki. Do parceli jest bezpośredni wjazd z drogi, ma ona też pełny dostęp do infrastruktury technicznej, zlokalizowanej wzdłuż oświetlonej ulicy, a więc sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu. Przetarg odbędzie się w piątek 24 sierpnia.

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, od czerwca 2015 r., gdy dokonano otwarcia Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, sprzedano osiem działek, a przychód budżetu Gminy Jasienica z tego tytułu sięga 30 mln zł.

 

źródło:UG Jasienica