Duże zniżki w opłatach za przedszkola i dofinansowanie żłobków na wniosek wójta Janusza Pierzyny przegłosowali radni podczas sesji w czwartek 28 czerwca.

Na wstępie sesji zaproszony gość, przewodniczący rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski, w imieniu swoim i starosty bielskiego Andrzeja Płonki wręczył wójtowi Januszowi Pierzynie i przewodniczącemu Rady Gminy Janowi Bateltowi medale z okazji 20-lecia istnienia Powiatu Bielskiego. Medal ten jest przeznaczony dla osób zasłużonych dla rozwoju powiatu, otrzymali go również wicewójt Krzysztof Wieczerzak, a także wiceprzewodniczący Rady Czesław Machalica oraz Franciszek Handzel. Jan Borowski podziękował też samorządowi Gminy Jasienica za wsparcie i dobrą współpracę, jakich udziela powiatowi od początku jego istnienia.

Wójt Janusz Pierzyna podziękował obecnym na sesji sołtysom za ich zaangażowanie w organizację zebrań wiejskich, jakich cykl odbył się w prawie wszystkich sołectwach w ostatnich tygodniach. – Dziękuję też za wasze zaangażowanie podczas katastrofalnego deszczu, bo staliście na pierwszej linii walki z żywiołem, w tej kryzysowej sytuacji udzielaliście potrzebnego wsparcia sołectwom i jego mieszkańcom – mówił wójt. Zapowiedział, że w najbliższych dniach specjalna komisja odbędzie wizje lokalne w terenie, aby ocenić straty i ustalić, co wymaga szybkiej naprawy.

Poinformował również, że zakończył się kolejny etap budowy nowych i rozbudowy istniejących placów zabaw w sołectwach gminy Jasienica, co pochłonęło ponad 328 tys. zł. Wydatki zostały dofinansowane z pozyskanych przez wójta funduszy. W kompleksie rekreacyjnym Drzewiarza kosztem 117,5 tys. zł powstała z kolei ścieżka edukacyjna, również z pozyskanych funduszy.

Sporo ostatnio działo się w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Po sprzedaży dwóch działek za ponad 12 mln zł, zgłosił się kolejny inwestor, który zamierza zakupić ponad 3 ha gruntów. Jednocześnie firma energetyczna prowadzi prace nad zwiększeniem mocy energii elektrycznej dostarczanej na Strefę. Obecne 1,5 MWe wzrośnie do 20 MWe, zostały zakupione materiały, cała inwestycja ma kosztować zakłady energetyczne Tauron ok. 7 mln zł. – To oznacza, że nasze grunty staną się jeszcze bardziej wartościowe – wyjaśniał Janusz Pierzyna.

Radni przegłosowali też pakiet uchwał dotyczący ulg dla rodzin wielodzietnych w opłatach za przedszkola. M.in. każda dodatkowa godzina zajęć przedszkolnych ponad przyjęty wymiar (w gminie to sześć godzin dziennie) kosztować będzie rodziców przedszkolaka 1 zł. Przedszkolaki z rodzin, które mają na utrzymaniu trójkę dzieci poniżej 18. roku życia za siódmą godzinę mogą być w ogóle zwolnione z opłat. Z kolei rodziny mające co najmniej czwórkę takich dzieci w ogóle mogą być z takich opłat zwolnione. Całkowite zwolnienie z opłaty przysługuje również przedszkolakom z orzeczeniem kwalifikującym do kształcenia specjalnego.

To nie wszystko, bowiem wójtowi zależy, aby Gmina Jasienica udzieliła wsparcia także rodzicom młodszych dzieci. Dlatego w żłobkach i klubach dziecięcych do każdego malucha będzie przysługiwało placówce 100 zł dofinansowania. Na terenie gminy Jasienica od grudnia 2016 r. działa klub dziecięcy, w najbliższym czasie ruszy też żłobek.

Radni dokonali też zmian w budżecie Gminy. Obecnie dochody sięgają 107 mln zł, zaś wydatki – 116,8 mln zł. Na wniosek wójta radni przeznaczyli 200 tys. zł na opracowanie dokumentacji modernizacji i poszerzenia drogi Biery Świętoszówka. – To ważna droga, jeżdżą nią także autobusy, a w niektórych miejscach jest tak wąsko, że auta muszą praktycznie stanąć, aby się wyminąć – wyjaśniał. Dodał też, że została zlecony projekt na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świętoszówce. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planami to wiosną przebudowa placówki mogłaby ruszyć.

Radni zmniejszyli także pensję wójtowi o 1738 zł. Teraz będzie zarabiał 10 620 zł brutto.