Obraz Maksymiliana Gierymskiego „Odpoczynek na polowaniu” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie do początku października zobaczyć można w Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej.

Kinga Kawczak, historyk sztuki z bielskiego muzeum, poinformowała, że obraz Gierymskiego zastąpił czasowo dwa eksponaty ze stałej ekspozycji w zamku – obrazy pędzla Józefa Brandta „Bitwa (pachołek podprowadzający konia)” i „Objuczony kucyk”.

Twórczość Maksymiliana Gierymskiego to odejście od doktryny akademickiej i wyraźny zwrot w stronę realizmu – przekonuje historyk sztuki. – Spod jego pędzla wyszły wspaniałe, często rozległe pejzaże, wzbogacone rozmaitym sztafażem. Krajobraz pełni istotną rolę w kompozycjach rodzajowych i powstańczych, na których jest równoprawnym bohaterem z samotnymi jeźdźcami, grupkami chłopów, Żydów, konnymi furmankami, wojskowymi i rebelianckimi patrolami – powiedziała.

Maksymilian Gierymski urodził się w 1846 r. Był młodszym bratem Aleksandra. Zapisał się do Instytutu Politechnicznego i Rolnico-Leśnego. Gierymski zmarł na gruźlicę w 1874 r.

Prezentacja w bielskim muzeum wpisana jest w obchody Roku Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

 

sza