Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Bielsku-Białej radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu.

Jednocześnie Rada Powiatu zmieniła uchwałę, na mocy której ustalane było wynagrodzenie bielskiego starosty. Pensja Andrzej Płonki została obniżona. Obecnie będzie zarabiał 10 940 zł brutto, czyli mniej o 1,4 tysiąca złotych.

W maju rząd przyjął rozporządzenie na mocy którego pensje wójtów, burmistrzów, a także starostów mają zostać obniżone o 20 procent. Mniejsze wypłaty samorządowcy będą otrzymywać od 1 lipca.

sza

Foto: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej