Zakończył się kolejny etap prac remontowych na drogach gminnych. Tym razem drogi zostały naprawione w ośmiu sołectwach.

Remonty wykonano w Bielowicku na 100 m ul. Pielgrzymkowej, w Bierach na 164 m ul. Ogrodowej, Łazach na 333 m ul. Kąty, Roztropicach na 293 m ul. Leśnej oraz w Świętoszówce na 173 m oraz na skrzyżowaniu na ul. Lipowej. W tych robotach zakres prac objął położenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami. Na 407 m ul. Grabinka, 85 m ul. Łowieckiej, 86 m ul. Willowej oraz 95 m ul. Sarniej w Międzyrzeczu Górnym również położono nowe nawierzchnie asfaltowe.

Z kolei w Grodźcu na 225 m ul. Topolowej przed położeniem nowej nawierzchni dokonano stabilizacji podbudowy cementem, a w Landeku na odcinku 175 m ul. Leśnej poszerzono jezdnię, która zyskała również nową nawierzchnię asfaltową.

Łącznie odebrane zostały prace na wartość  około 355 tys. zł.

źródło: UG Jasienica