W kolejnych sołectwach gminy Jasienica zakończono budowę placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych.

Oddane obecnie do użytku place zabaw powstały w Międzyrzeczu Górnym, Jasienicy, Iłownicy przy OSP, Wieszczętach, Grodźcu i Międzyrzeczu Dolnym. Oprócz samych urządzeń do zabawy dla dzieci zostały one wyposażone również w elementy siłowni zewnętrznej. Natomiast w Iłownicy przy szkole i w Bierach istniejące place zabaw zostały zmodernizowane i doposażone w urządzenia siłowni zewnętrznej.

Na inwestycje wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna pozyskał dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – ponad 274 tys. zł, oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 298 tys. zł.

To kolejne place zabaw wybudowane i zmodernizowane w ostatnich latach, obecnie we wszystkich sołectwach jest ich 23. Jak wyjaśnia wójt, zależało mu, aby wszyscy mieszkańcy gminy mieli dostęp do miejsc odpoczynku i rekreacji, w których członkowie rodziny w każdym wieku znajdą miejsce do odpowiedniej dla siebie aktywności fizycznej.

 

źródło: UG Jasienica