Dzisiejsza sesja bielskiej Rady Miejskiej  w Bielsku-Białej rozpoczęła się z blisko 20 minutowym opóźnieniem.  Powodem  zwłoki było zdjęcie z porządku obrad uchwały wprowadzającej prohibicję w mieście.

Według projektu prohibicja obowiązywałaby od 24.00 do 6.00. Okazało się jednak, że Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej nie była jednomyślna w tej kwestii. Dlatego zdecydowano o zdjęciu projektu uchwały z dzisiejszych obrad bielskich radnych.

sza

Foto: UM w Bielsku-Białej