Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej otrzyma z Unii Europejskiej ponad 14,5 mln złotych. Dodatkowe 2 mln przekaże szpitalowi Województwo Śląskie.

Wreszcie możliwa będzie przebudowa i modernizacja placówki, która jako jedna z dwóch w województwie Śląskim, zajmuje się m.in. leczeniem nowotworów płuc.

Statystyki są bezlitosne. Coraz więcej osób choruje i umiera na choroby układu oddechowego. – Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli na zrealizowanie w ciągu nieco ponad dwóch lat największego jak dotychczas i niezwykle ważnego projektu inwestycyjnego, stanowiącego kolejny etap realizowanej sukcesywnie od kilku lat strategii rozwoju centrum w Bystrej- wyjaśniła Urszula Kuc, dyrektor placówki.

W bliźniaczych pawilonach nr 2 i 3, wraz z łączącą je przewiązką, zlokalizowane zostaną dwa oddziały pulmonologiczne: chorób płuc i gruźlicy oraz pulmonologiczny  z pododdziałem chemioterapii. – Budynki zostaną przebudowane, zmodernizowane oraz wyposażone w urządzenia technologiczne i aparaturę medyczną umożliwiającą wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rozszerzonym zakresie oraz na wyższym poziomie jakościowym, niż dotychczas – dodała dyrektor.

W całym kompleksie zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz zastosowane rozwiązania przyjazne dla pacjentów z niepełnosprawnościami.

Na oddziale zakaźnym powstanie również system izolatek, śluz i specjalny  podjazd dla karetek z pacjentami chorującymi m.in. na gruźlicę. Takie osoby będą mogły utrzymywać kontakt z rodziną. –   Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów audiowizualnych, pacjentom zostanie umożliwiony kontakt z bliskimi, który ma niebagatelne znaczenie w procesie terapeutycznym oraz znacząco podnosi komfort pobytu chorego, zwłaszcza w przypadkach pobytów długoterminowych, lub wymagających długotrwałej pełnej izolacji – podkreśliła Urszula Kuc.

sza

Foto: CPiT w Bystrej