– Oczekujemy, że Unia Europejska ujmie się za systemem demokratycznym, że będzie działała na rzecz uniemożliwienia psucia ustroju demokratycznego w Polsce i będzie działała przeciwko naruszaniu zasad państwa prawnego – powiedział we wtorek wieczorem w Bielsku-Białej Bronisław Komorowski, były prezydent RP.

Oczekujemy, iż instytucje europejskie uznają, że głos byłych prezydentów, premierów, ważnych działaczy solidarnościowych, jest głosem liczącej się części opinii publicznej w Polsce, tej zatroskanej negatywnymi zjawiskami, które ograniczają polską wolność, demokrację i państwo prawne – dodał na krótkiej konferencji prasowej w Bielsku-Białej.

Wraz z Komorowskim list do Komisji Europejskiej pt: Europo, broń praworządności w Polsce” podpisali m.in. Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa, Dariusz Rosati, Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz. – 3 lipca w Polsce wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która ostatecznie zniesie w Polsce zasadę trójpodziału władzy i istotę demokratycznego państwa prawa. Zasadę, która stanowi tożsamość Unii Europejskiej jako instytucji oraz idei zjednoczonych państw. Będąc obywatelami Polski, czujemy się również obywatelami Europy, dlatego świadomi znaczenia wolnej, demokratycznej i praworządnej Polski w Unii Europejskiej, apelujemy do Komisji Europejskiej oraz do Rady Unii Europejskiej o pozostanie wiernymi podstawowym wartościom zapisanym w artykule 2 traktatu o Unii Europejskiej. Ostatnią instancją, która może obronić polską praworządność, jest Unia Europejska. Nie będzie demokratycznej Polski bez państwa prawa. Nie będzie Europy bez wartości. Nie będzie wolności bez praworządności napisali sygnatariusze listu.

Bronisław Komorowski odniósł się również do proponowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę referendum konstytucyjnego i referendalnych pytań. Były prezydent RP ocenił, że „prezydent Duda nie posiada wiarygodności konstytucyjnej”. – Trudno wziąć udział w dyskusji proponowanej przez prezydenta, który ostentacyjnie lekceważąco podchodził do obowiązującej konstytucji”.

W przekonaniu Bronisława Komorowskiego prezydent Andrzej Duda „nie tylko naruszył, ale nawet złamał konstytucję, szczególnie w kwestiach związanych z powoływaniem sędziów trybunału konstytucyjne, gdzie nie wykonał postanowień ustawy zasadniczej”.

  • sza