Handlujący nielegalnymi towarami akcyzowymi na bielskim targowisku obywatel Armenii, został zatrzymany przez Straż Graniczną. Tym razem cudzoziemiec będzie musiał już opuścić terytorium naszego kraju. Mężczyzna posiadał przy sobie papierosy, tytoń oraz alkohol, które nie posiadały polskich znaków akcyzy skarbowej.

W ciągu ostatnich trzech lat cudzoziemiec już kilkakrotnie był zatrzymywany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej za posiadanie oraz wprowadzanie na rynek nielegalnych towarów akcyzowych. Obywatel Armenii przebywał na terenie RP od prawie dwudziestu lat. Jednak jego wielokrotne działania niezgodne z prawem, które godziły w obowiązujący w naszym kraju porządek prawny, musiały znaleźć swój koniec. Mimo wcześniejszych zatrzymań cudzoziemiec nadal kontynuował swoją działalność przestępczą handlując nielegalnymi papierosami i alkoholem – powiedziała mjr Katarzyna Walczak, rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Ormianin musi opuścić Polskę. Otrzymał także pięcioletni zakaz wjazdu do naszego kraju i państw Schengen.

 

 

sza